معاونت شهرسازی و معماری 

محمدعلی سلمانی ندوشن

 معاون شهرسازی و معماری

​​​​​​​تلفن تماس: 03533133300

​​​​​​​
ساختار سازمانی معاونت

خدمات معاونت

آخرین اخبار

2023 10 17

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد به سمت رئیس کمیسیون تخصصی بافت تاریخی کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران منصوب شد

دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد را به سمت " رئیس کمیته تخصصی بافت تاریخی کمیسیون...

1706
2023 10 02

یکشنبه های مردمی شهردار یزد

ملاقات مردمی شهردار یزد با حضور مدیران مناطق دو، سه، چهار و بافت تاریخی شهرداری و تنی چند از مدیران ستادی شهرداری برگزار شد. ...

4914
2023 09 11

پیگیری درخواست های مردمی توسط معاون شهردار و مدیران مناطق شهرداری

ملاقات مردمی و پیگیری درخواست های مردمی با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری و مدیران مناطق چهار و بافت تاریخی شهرداری،...

2707
2023 09 04

۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی که تخلف ساختمانی را به وجود می آورد اصلاح شد

شهردار یزد با اشاره به اینکه صرفاً افزایش جریمه منجر به کاهش محسوس تخلفات نمی‌شود، گفت: ۵۰ ضابطه و بند قوانین شهرسازی که تخلف...

3263
آرشیو  اخبار

شرح وظایف

بررسي و تعيين خط مشي برنامه هاي كلي به منظور تهيه طرحهاي شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر

نظارت بر تدوين ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت وسازهاي شهري

رسيدگي به امور مربوط به مهندسين ناظر ساخت وسازهاي شهري ​​​​​​​

بررسي كليه پيشنهادهاي تغيير و اصلاح طرحهاي اجرائي و تفصيلي

نظارت بر نحوه استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي مصوب و قوانين مربوطه

تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر

برنامه ريزي ونظارت به منظور تفكيك اراضي با رعايت ضوابط نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي

برنامه ريزي و سياستگذاري به منظور زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده با اولويت معماري سنتي و بومی

ادارات زیر مجموعه

مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری

   مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها

حجت فلاح
مدیریت شهرسازی و طرح های توسعه شهری
03533133321
 • مطالعه و تدوین استراتژیها و برنامه ها و آمایش شهری بمنظور توسعه و عمران شهر یزد

 • تهيه طرحهای راهبردی-توسعه ای و کالبدی شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر

 • برنامه ريزي، طراحی و نظارت بر  اجرای پروژه های زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی با اولويت معماري سنتي و بومی

 • تهیه نقشه های اجرایی نمادها، المان ها و احجام شهری

 • برنامه ريزي به منظور اجراي نقشه هاي تفصيلي تهيه شده در روي زمين

 • تامین و بروز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی شهر یزد جهت بهره بردای در برنامه ریزی های حوزه مدیریت

 • طراحی و مهندسی شبکه ترافیکی و معابر شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی

 •  مطالعه و تبیین طرح های فرادستی جامع حمل و نقل ترافیک

 • طراحی و اصلاح هندسی معابر شهر

 •  مطالعه و نیازسنجی جهت نصب پل عابر پیاده

 •  تهیه پلان های ایمنی

 • نیازسنجی، جانمایی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهری

 •  جانمایی احداث جایگاه های CNG، توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری

 • جانمایی احداث پایانه مسافر بری و پارک سوارها

 • نیاز سنجی، اولویت بندی و تهیه نقشه های طرح های عمرانی شهر

 • نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح های راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

 • تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر

علی نوری
   مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها
03533133313
 • مطالعه و تدوین استراتژیها و برنامه ها و آمایش شهری بمنظور توسعه و عمران شهر یزد

 • تهيه طرحهاي طرحهای راهبردی-توسعه ای و کالبدی شهرسازي و معماري با توجه به احتياجات فعلي و آتي شهر

 • برنامه ريزي، طراحی و نظارت بر  اجرای پروژه های زيباسازي شهر و نوسازی بافت های فرسوده و تاریخی با اولويت معماري سنتي و بومی

 • تهیه نقشه های اجرایی نمادها، المان ها و احجام شهری

 • برنامه ريزي به منظور اجراي نقشه هاي تفصيلي تهيه شده در روي زمين

 • تامین و بروز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی شهر یزد جهت بهره بردای در برنامه ریزی های حوزه مدیریت

 • طراحی و مهندسی شبکه ترافیکی و معابر شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی

 •  مطالعه و تبیین طرح های فرادستی جامع حمل و نقل ترافیک

 • طراحی و اصلاح هندسی معابر شهر

 •  مطالعه و نیازسنجی جهت نصب پل عابر پیاده

 •  تهیه پلان های ایمنی

 • نیازسنجی، جانمایی، نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهری

 •  جانمایی احداث جایگاه های CNG، توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری

 • جانمایی احداث پایانه مسافر بری و پارک سوارها

 • نیاز سنجی، اولویت بندی و تهیه نقشه های طرح های عمرانی شهر

 • نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح های راهبردی، طراحی شهری، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

 • تهيه طرحهاي راهبردي و موضوعي و موضعي براي ساماندهي حاشيه شهر و هسته هاي جمعيتي اطراف شهر

تماس با ما

آدرس
 • آدرس شهرداری مرکز: یزد -میدان آزادی - ابتدای خیابان شهید مطهری
تلفن 
۰۳۵۳۷۲۵۲۰۰۲
پست الکترونیک
info@yazd.ir