معرفی منطقه بافت تاریخی شهرداری

علیرضا نقوی
مدیر منطقه

خدمات منطقه

شرح وظایف

برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر بمنظور تامین خدمات مورد نیاز و توسعه عمرانی منطقه شهری در چارچوب وظایف قانونی
 

انجام کلیه وظایف شهرداری در سطح منطقه با هماهنگی با معاونتهای تخصصی ذیربط

انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندیهای زیست محیطی شهری و نظارت بر نحوه فعالیت پیمانکاران خدمات شهری

وصول عوارض و درآمد های قانونی ​​​​​​​

صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد امالک و پیشهوران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب

نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره از معاونتهای مربوطه

رسیدگی به امور اداری و استخدامی و مالی منطقه براساس اختیارات تفویض شده

تنظیم برنامه و بودجه ساالانه و اقدام در وصول درآمدهای قانونی شهرداری و پیگیری در تامین آنها

نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات شهری در سطح منطقه

پیش بینی نیازهای عمرانی منطقه و اعالم آن به معاونت ذیربط و نظارت بر حسن اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه

ارزیابی و نظارت بر امالک شهرداری در سطح منطقه​​​​​​

ادارات زیر مجموعه

معاونت امورزیربنایی و شهرسازی

معاونت اداری و مالی

معاونت خدمات شهری

محمدجواد پیوندی
معاون امور زیربنایی و شهرسازی
 • صدور پروانه های ساختمانی و پایان کار و گواهی عدم خلافی

 • تشخیص تخلفات ساختمانی  و ارجاع به کمیسیون ماده صد

 • نظارت بر طرح تفضیلی و شناسایی مغایرتها

 • بازدید از ساختمانها و دستور تهیه نقشه جهت احداث ساختمان

 • بررسی و تعیین نوع کاربری ملک

 • تشخیص تخلفات ساختمانی و ارجاع به معاونت خدمات شهری جهت پیگیریهای بعدی

 • نظارت بركليه پروژه هاي عمراني و اجرايي منطقه به لحاظ كيفي و كمي .

 • همكاري معاونت  قني وعمراني منطقه با حوزه  عمران شهري شهرداري مركزي.

 • ارائه طرحهاي عمراني در راستاي بهبود فضاي منطقه .

 • صدور كليه مجوزها و تائيد كليه مراحل براي صدور وپرداخت چك پيمانكاران .

 • نظارت بر اجراي پياده رو سازي – احداث جوي آبها – آسفالت خيابانها –  اجراي پل ها – جداول – رفوژها – ساختمانهاي اداري – خاكبرداري وخاكريزي – زير سازي و خيابان سازي در محدوده منطقه .

 • نماينده شوراي اسلامي شهردر كمسيونهاي معاملات و تحويل .

 • صدور مجوز حفاري براي كليه سازمانهاي خدمات رسان شهري و ادارات دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي

 • نماينده شهردار جهت صدور مجوزهاي حفاري تك انشعابي در سطح منطقه

 • ارايه طرح هاي پيشنهادي جهت بودجه سال آينده منطقه و نماينده شهردار جهت حضور در كميته هاي عمراني و مربوط به بودجه

 1. ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود . ​​​​​​​
سیدحمید میرحسینی
معاون اداری مالی
 • نظارت بر کلیه امور اداری و مالی، خدماتی، تدارکاتی و پرسنلی منطقه

 • تنظیم بودجه سالیانه منطقه وپیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز با همکاری مدیریت امور مالی شهرداری مرکز

 • نظارت بر حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص با همکاری اداره اموال شهرداری مرکز

 • تایید اسناد هزینه و امور مربوطه به حسابداری منطقه بر اساس دستورالعمل های صادره
  نظارت بر ممیزی املاک واقع در محدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری باهماهنگی مدیریت درآمد شهرداری مرکز

 • نظارت بر وصول درآمد نوسازی و سایر درآمدها برابر مقررات مربوطه و اختیارات تفویض شده و پیگیری امور مربوط به وصول درآمدها

 • انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مقررات ودستورالعمل های مربوطه و نظارت برواحد قراردادهای منطقه

 • حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری

 • رسیدگی به تقاضای استخدامی کارکنان و پیشنهاد ترفیع و ارتقاء گروه و انتصاب کارکنان به مدیریت کارگزینی و تایید مرخصی کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی و ارزشیابی پرسنل

 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون های معاملات و تحویل

 • انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق و در حدود وظایف ارجاع می گردد

سلمانی
معاون خدمات شهری
 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک‌های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها•ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده

 • ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفعنقاط ضعف

 • بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اجرا شود

 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید

 • بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری براساس آن

 • برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات

 • برنامه ریزی به منظور آمادگی جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه و نظارت بر اکیپ های مورد نظر در شهرداریهای مناطق

 • برنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهر

 • برنامه ریزی جهت تامین آرامستان های مورد نیاز

 • برنامه ریزی و پیگیری انجام خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سایر سازمانها و واحدهای تابعه امکان پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرائی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر

 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز

 • برنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری، حمل، پردازش و دفع بهینه پسماند در سطح شهر

 • برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به شناسایی، پاکسازی، لایروبی و نگهداری و حفظ کلیه مسیل‌های شهر با هماهنگی واحدهای ذیربط در شهرداری و سایر سازمانها و ارگان های اجرائی شهرداری

 • تاثیرگذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنند

 • تحلیل، بررسی و پیشنهاد بودجه، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی

 • تدوین دستورالعمل و آیین نامه های حفظ و بازسازی مسیلها

 • تهیه و تدوین طرحهای لازم جهت بهینه کردن امور خدمات رسانی به شهروندان

 • زمینه سازی در جهت مشارکت فکری کارکنان در تعریف اهداف عملیاتی ، برنامه ها و راهکارهای اجرایی مجموعه تحت سرپرستی

 • مشارکت در ستادهای متشکله در زمینه ارائه خدمات رفاهی به مسافرین و توریست های شهر و پیگیری اجرائی وظایف شهرداری در این خصوص

 • نظارت بر انتخاب مشاوران و پیمانکاران متخصص و حرفه ای در امور خدمات شهری

 • نظارت بر برخورد با متخلفین مسائل شهری)مسدودین معابر و خلافکاران در ساخت و ساز (و دریافتاحکام قضایی

 • نظارت بر برنامه های عملیاتی تعریف شده توسط زیرمجموعه ها به منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های کلان تعیین شده

 • نظارت بر حسن انتظام امور مادیها و مسیلهای شهر و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها

 • نظارت بر حسن انتظام و گردش امورسازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها

 • نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده۵۵قانون شهرداریها)مرتبط با خدمات شهری (و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور

 • نظارت بر سیستم جمع آوری و امحاء پسماندها و سایر ضایعات شهری و تدوین ضوابط مربوط

 • نظارت بر فعالیت های زیباسازی شهری

 • نظارت بر گردش امور کمیسیون های ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند۲۰ماده ۵۵، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرائی خدمات شهری

 • نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد

 • نظارت کمی و کیفیبر نحوه عملکرد کار پیمانکاران و همچنین رسیدگی به صورت وضعیت عملکرد ایشان در مواقع ضروری

 • همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه معاونت خدمات شهری

 • استفاده از ظرفیت طرح های تفصیلی و بازنگری در توسعه و بهبود امکانات خدمات شهری در مناطق و افزایش این ظرفیت ها

 • هماهنگی در استقرار نظام جامع آماری و جمع بندی ویرایش اطلاعات و استفاده از نتایج در برنامه ها و اقدامات

 • استفاده از فن آوری و روشهای جدید و افزایش اثربخشی روشهای نظارت

 • توسعه کیفی و کمی فضاهای عمومی شهر

 • حفاظت از محیط زیست شهری و کنترل و کاهش آلودگی های شهری

 • مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری)استفاده از انرژی ناپایدار، پارکهای طبیعی و آموزش و فرهنگ سازی نحوه حفاظت از محیط زیست و نحوه بهره برداری صحیح از منابع شهری

 • مطالعه و تحقیق جهت شناسایی محیط زیست شهری و روش های کاهش تاثیرات ناشی از فشارهای وارده بر محیط زیست

 • برنامه ریزی و تهیه فرمت هایی در جهت یکپارچه سازی، تسریع، قانونمندکردن موارد مرتبط

 • تدوین ضوابط رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها

 • کنترل و نظارت بر قراردادهای امور خدمات شهری)رفت و روب، جمع آوری زباله، رفع سدمعبر و(نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات •نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرایندها

آخرین اخبار

آرشیو اخبار

تماس با ما

آدرس

یزد ـ بلوار بسیج ـ ​​​​​​​منطقه بافت تاریخی شهرداری

​​​​​​​
تلفن 

36240200 ـ035

پست الکترونیک
info@yazd.ir