سامانه مدیریت و نامگذاری معابر


سازمان فاوا شهرداری یزد با در نظر گرفتن نیازمندی های مدیران شهری ، کارکنان و کارشناسان سازمان ها، مشارکت شهروندان و با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی(GIS)، سامانه ای را جهت ساده سازی مدیریت نامگذاری معابر  شهر یزد ایجاد کرده است. این سامانه فرآیند نام گذاری را تسهیل کرده و باعث کاهش هزینه ها در آینده می گردد.
گردش کار سریع و ساده از لحظه اعلام درخواست توسط شهروند یا سازمان متقاضی تا لحظه نصب تابلو نام معبر از ویژگیهای این سامانه می باشد که شهروندان می توانند پس از ثبت درخواست خود  از طریق وب یا با اپلیکیشن در موبایل ثبت و شماره پیگیری دریافت نمایند.
سابقاً در خصوص فرآیند نامگذاری معابر شهری مشکلاتی از قبیل وجود معابر با نام های تکراری، وجود معابر بدون نام، تعدد نام ها برای یک معبر، نبود سیستم مناسب جهت بایگانی تغییرات معابر و عدم مدیریت یکپارچه و هماهنگ بین سازمانهای تصمیم گیرنده وجود داشت که با این سامانه علاوه بر رفع مشکلات موجود، مزایایی را به فرآیند نامگذاری از جمله مکان محور بودن، ارائه گزارشات دقیق و متنوع، کاهش زمان تصویب نام و کاهش نامه نگاری ها اضافه شده است.
شهروندان به زودی با مراجعه به این سامانه دیگر نیازی به حضور در شهرداری یا سازمانهای وابسته را  نخواهند داشت و از این طریق به راحتی می توانند درخواست های نام‌گذاری خود را مطرح کنند و حتی با کد رهگیری پیگیری نمایند.
​​​​​​​
​​​​​
سامانه مدیریت و نامگذاری معابر