منطقه سه شهرداری

مظاهر طیبی
سرپرست منطقه

​​​​​​​تلفن تماس:9- 03538203501

خدمات منطقه

آخرین اخبار

آرشیو اخبار

شرح وظایف

برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر به منظور تامین خدمات مورد نیاز و توسعه عمرانی منطقه شهری در چارچوب وظایف قانونی

انجام کلیه وظایف شهرداری در سطح منطقه با هماهنگی با معاونتهای تخصصی ذیربط

انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندیهای زیست محیطی شهری و نظارت بر نحوه فعالیت پیمانکاران خدمات شهری
 

وصول عوارض و درآمد های قانونی ​​​​​​​

صدور پروانه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایان کار و پاسخ استعلام در مورد امالک و پیشهوران با توجه به مقررات و دستورالعملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب
نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره از معاونت های مربوطه

رسیدگی به امور اداری و استخدامی و مالی منطقه براساس اختیارات تفویض شده

تنظیم برنامه و بودجه ساالانه و اقدام در وصول درآمدهای قانونی شهرداری و پیگیری در تامین آنها

نظارت و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و تخلفات شهری در سطح منطقه

پیش بینی نیازهای عمرانی منطقه و اعلام آن به معاونت ذیربط و نظارت بر حسن اجرای پروژه های عمرانی در سطح منطقه ​​​​​​

ارزیابی و نظارت بر املاک شهرداری در سطح منطقه

​​​​​​​

ادارات زیر مجموعه

امورزیربنایی و شهرسازی

اداری و مالی

خدمات شهری

امید دهقانی زاده
معاون امورزیربنایی و شهرسازی
03538203502
​​​​​
 • صدور پروانه های ساختمانی و پایان کار و گواهی عدم خلافی
 • تشخیص تخلفات ساختمانی  و ارجاع به کمیسیون ماده صد
 • نظارت بر طرح تفضیلی و شناسایی مغایرتها
 • بازدید از ساختمانها و دستور تهیه نقشه جهت احداث ساختمان
 • بررسی و تعیین نوع کاربری ملک
 • تشخیص تخلفات ساختمانی و ارجاع به معاونت خدمات شهری جهت پیگیریهای بعدی
 • نظارت بركليه پروژه هاي عمراني و اجرايي منطقه به لحاظ كيفي و كمي .
 • همكاري معاونت  قني وعمراني منطقه با حوزه  عمران شهري شهرداري مركزي.
 • ارائه طرحهاي عمراني در راستاي بهبود فضاي منطقه .
 • صدور كليه مجوزها و تائيد كليه مراحل براي صدور وپرداخت چك پيمانكاران .
 • نظارت بر اجراي پياده رو سازي – احداث جوي آبها – آسفالت خيابانها –  اجراي پل ها – جداول – رفوژها – ساختمانهاي اداري – خاكبرداري وخاكريزي – زير سازي و خيابان سازي در محدوده منطقه .
 • نماينده شوراي اسلامي شهردر كمسيونهاي معاملات و تحويل .
 • صدور مجوز حفاري براي كليه سازمانهاي خدمات رسان شهري و ادارات دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي
 • نماينده شهردار جهت صدور مجوزهاي حفاري تك انشعابي در سطح منطقه
 • ارائه طرح هاي پيشنهادي جهت بودجه سال آينده منطقه و نماينده شهردار جهت حضور در كميته هاي عمراني و مربوط به بودجه
 • ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود . ​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​
سیدحمید میرحسینی
سرپرست معاونت اداری و مالی
03538203502
 • نظارت بر کلیه امور اداری و مالی، خدماتی، تدارکاتی و پرسنلی منطقه

 • تنظیم بودجه سالیانه منطقه وپیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز با همکاری مدیریت امور مالی شهرداری مرکز

 • نظارت بر حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص با همکاری اداره اموال شهرداری مرکز

 • تایید اسناد هزینه و امور مربوطه به حسابداری منطقه بر اساس دستورالعمل های صادره
  نظارت بر ممیزی املاک واقع در محدوده منطقه و تهیه شناسنامه برای هر ملک در اجرای مقررات قانون نوسازی و عمران شهری باهماهنگی مدیریت درآمد شهرداری مرکز

 • نظارت بر وصول درآمد نوسازی و سایر درآمدها برابر مقررات مربوطه و اختیارات تفویض شده و پیگیری امور مربوط به وصول درآمدها

 • انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مقررات ودستورالعمل های مربوطه و نظارت برواحد قراردادهای منطقه

 • حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری

 • رسیدگی به تقاضای استخدامی کارکنان و پیشنهاد ترفیع و ارتقاء گروه و انتصاب کارکنان به مدیریت کارگزینی و تایید مرخصی کارکنان طبق مقررات و ضوابط و اختیارات تفویضی و ارزشیابی پرسنل

 • نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون های معاملات و تحویل

 • انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق و در حدود وظایف ارجاع می گردد.

میثم طالبی
معاون خدمات شهری
03538203502
 • مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور به کارگیری و استقرار نظامها و سبک‌های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روشها​​​​​​​
 • ​​​​​​​ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده​​​​​​​
 • ارزیابی عملکرد کارکنان و مجموعه های تحت سرپرستی، شناسایی نقاط ضعف و قوت مجموعه ها و برنامه ریزی جهت بهبود نقاط قوت و رفع نقاط ضعف
 • بازنگری و بروزرسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی به نحوی که تقسیم کار به درستی صورت پذیرد و عدالت اجرا شود
 • بررسی و اعلام نظر در رابطه با پیشنهادهای مربوط حوزه تحت سرپرستی و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن هرچه سریعتر پیشنهادهای مورد تایید
 • بررسی و تحلیل مشکلات و موارد پیش آمده با توجه به آمار و اطلاعات واقعی و تصمیم گیری براساس آن
 • برگزاری جلسات دوره ای برای بررسی مشکلات موجود در سیستم و یافتن راهکار برای حل مشکلات
 • برنامه ریزی به منظور آمادگی جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه و نظارت بر اکیپ های مورد نظر در شهرداریهای مناطق
 • برنامه ریزی جهت ارائه بهینه و عادلانه خدمات شهری در سطح شهر
 • برنامه ریزی جهت تامین آرامستان های مورد نیاز
 • برنامه ریزی و پیگیری انجام خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سایر سازمانها و واحدهای تابعه امکان پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرائی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر
 • برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز
 • برنامه ریزی و نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری، حمل، پردازش و دفع بهینه پسماند در سطح شهر
 • برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به شناسایی، پاکسازی، لایروبی و نگهداری و حفظ کلیه مسیل‌های شهر با هماهنگی واحدهای ذیربط در شهرداری و سایر سازمانها و ارگان های اجرائی شهرداری
 • تاثیرگذاری بر افراد و انگیزش ایشان به نحوی که از روی میل و اشتیاق برای دستیابی به هدف های مجموعه تلاش کنند
 • تحلیل، بررسی و پیشنهاد بودجه، متمم و اصلاح آن در حوزه تحت سرپرستی
 • تدوین دستورالعمل و آیین نامه های حفظ و بازسازی مسیلها
 • تهیه و تدوین طرحهای لازم جهت بهینه کردن امور خدمات رسانی به شهروندان
 • زمینه سازی در جهت مشارکت فکری کارکنان در تعریف اهداف عملیاتی ، برنامه ها و راهکارهای اجرایی مجموعه تحت سرپرستی
 • مشارکت در ستادهای متشکله در زمینه ارائه خدمات رفاهی به مسافرین و توریست های شهر و پیگیری اجرائی وظایف شهرداری در این خصوص
 • نظارت بر انتخاب مشاوران و پیمانکاران متخصص و حرفه ای در امور خدمات شهری
 • نظارت بر برخورد با متخلفین مسائل شهری(مسدودین معابر و خلافکاران در ساخت و ساز ) و دریافتاحکام قضایی
 • نظارت بر برنامه های عملیاتی تعریف شده توسط زیرمجموعه ها به منظور تحقق اهداف، برنامه ها و سیاست های کلان تعیین شده
 • نظارت بر حسن انتظام امور مادیها و مسیلهای شهر و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آنها
 • نظارت بر حسن انتظام و گردش امورسازمانهای وابسته مربوط از لحاظ نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آنها
 • نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری ارتباط با بندهای ذیل ماده۵۵قانون شهرداریها (مرتبط با خدمات شهری ) و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور
 • نظارت بر سیستم جمع آوری و امحاء پسماندها و سایر ضایعات شهری و تدوین ضوابط مربوط
 • نظارت بر فعالیت های زیباسازی شهری
 • نظارت بر گردش امور کمیسیون های ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند۲۰ماده ۵۵، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرائی خدمات شهری
 • نظارت در حسن انتظام امور جمع آوری و معدوم نمودن حیوانات موذی و ولگرد
 • نظارت کمی و کیفی بر نحوه عملکرد کار پیمانکاران و همچنین رسیدگی به صورت وضعیت عملکرد ایشان در مواقع ضروری
 • همکاری در تهیه و تنظیم پیش نویس بودجه معاونت خدمات شهری
 • استفاده از ظرفیت طرح های تفصیلی و بازنگری در توسعه و بهبود امکانات خدمات شهری در مناطق و افزایش این ظرفیت ها

 • هماهنگی در استقرار نظام جامع آماری و جمع بندی ویرایش اطلاعات و استفاده از نتایج در برنامه ها و اقدامات

 • استفاده از فن آوری و روشهای جدید و افزایش اثربخشی روشهای نظارت

 • توسعه کیفی و کمی فضاهای عمومی شهر

 • حفاظت از محیط زیست شهری و کنترل و کاهش آلودگی های شهری

 • مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست شهری استفاده از انرژی ناپایدار، پارکهای طبیعی و آموزش و فرهنگ سازی نحوه حفاظت از محیط زیست و نحوه بهره برداری صحیح از منابع شهری

 • مطالعه و تحقیق جهت شناسایی محیط زیست شهری و روش های کاهش تاثیرات ناشی از فشارهای وارده بر محیط زیست

 • برنامه ریزی و تهیه فرمت هایی در جهت یکپارچه سازی، تسریع، قانونمندکردن موارد مرتبط

 • تدوین ضوابط رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها

 • کنترل و نظارت بر قراردادهای امور خدمات شهری (رفت و روب، جمع آوری زباله، رفع سدمعبر و) نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروزرسانی و اشتراک گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرآیندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها

تماس با ما

آدرس
 • یزد ـبلوار دانشجو ـ بلوار حاج ابوالقاسم رشتی ـ  بلوار فردوسی ـ منطقه سه شهرداری

  ​​​​​​​
تلفن 

09ـ 38203501 ـ035

پست الکترونیک
info@yazd.ir