سامانه رزرو تابلو های تبلیغاتی


سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در سطح شهر دارای تابلوهای تبلیغاتی متفاوتی است که تا قبل از بهره برداری این سامانه، مدیریت رزرو و بهره برداری این تابلوها به صورت سنتی صورت می گرفت. در حال حاضر این سامانه علاوه بر رفع مشکلات موجود به صورت آنلاین به متقاضیان رزرو تابلوها سرویس های متنوعی در اسرع وقت را ارائه می دهد.

​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
سامانه رزرو تابلوهای تبلیغاتی