ردیف پست سازمانی نام و نام خانوادگی تلفن داخلی
1 سرپرست معاونت شهرسازی و معماری علی سلمانی 03533133301
2 مسئول دفتر طالبی 3300
3 نقشه بردار ابراهيم زاده 3302
4 امور هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها ابوالمعصومي هنزاء 3303
5 کارشناس معماری اسدالائي 3304
6 کارشناس معماری انوري تفتي 3305
7 کارشناس معماری بكاء 3306
8 مسئول امور دفاتر كارگزاري تاج آبی 3307
9 جمعدار اموال (بایگانی شهرسازی) دادار 3308
10 کارشناس شهرسازی مسيحي 3309
11 كارشناس معماری كريمي 3311
12 کارشناس GIS مزرعه ملائي 3312
13 مدير هماهنگي و نظارت بر ساخت و سازها نوري 3313
14 مشاورشهردار وامور برنامه ریزی و نظارت بر حریم شهر الهیاری 3314
15 کارشناس معماری سبيلي 3315
16 کارشناس معماری شايگان 3316
17 نماينده كميته فني كميسيون ماده 5 شكرانه 3317
18 کارشناس (نظارت پروژه طرح جامع حريم شهر يزد) شيرزاده 3318
19 كارشناس معماری ضرابيه 3319
20  امور دفاترکارگزاری ودبیرکمیته انظباطی علي پور 3320
21 مدير طرحهاي توسعه شهري فلاح 3321
22 كارشناس معماری قاضي نسب 3322
23 عضو کمیته انظباطی  دفاتر كارگزاري مرادی 3308
24 كارشناس سامانه شهرسازي مسعود انتظاری 3327
25 كارشناس سامانه شهرسازي سالاري 3328
26 كارشناس سامانه شهرسازي دمهري 3329
27 كارشناس سامانه شهرسازي عباسي شوازي 3330