خواهرخواندگی‌ها

خواهرخواندگی قراردادی است بین سران مملکتی یا سران دو شهر که برای ایجاد همبستگی و اتحاد بیشتر انسانی و فرهنگی بسته می‌شود.

   خواهرخواندگی اصطلاحی است که از ادبیات اروپا وارد دیگر کشورها شده و برای نخستین بار در سال ۱۹۲۰ بعد از جنگ جهانی اول این قرارداد بین یک شهر انگلیس و یک شهر در فرانسه منعقد شد و تا سال ۱۹۸۶ ادامه داشت.

   هدف از این قرارداد پیوند و اتحاد بین شهروندان دو شهری است که دارای منافع مشترک هستند. مفاد این قراردادها موضوعات فرهنگی اقتصادی و بازرگانی و اخیراً ورزشی را شامل می‌شود در ادبیات اروپایی خواهرخواندگی به شهرهای دوقلو یا همسان هم گفته می‌شوند، اما در کشورهای آسیایی و آمریکایی اصطلاح خواهر خواندگی رواج بیشتر دارد. علت بکارگیری واژه خواهرخواندگی به این اعتبار است که در بیشتر زبان های دنیا واژه شهر مؤنث است.

   معمولاً دو شهر برای خواهرخواندگی باید دارای تشابهاتی باشند مثلاً دو شهر تاریخی، دو شهر علمی یا دانشگاهی یا دو بندر یا حتی دو سمبل مشترک باشند که این انگیزه را ایجاد کند. رونق و رواج گردشگری بین دو شهر خواهرخوانده و نامگذاری متقابل نام خیابان هایی به نام شهر خواهرخوانده از جمله نتایج اعلام خواهرخواندگی شهرها است.

نام شهر

نام کشور

تاریخ عقد خواهر خواندگی

پرچـم کشور

اولگین   (Holguín)

کوبـا

۲۱ اسفند  ۱۳۷۹

یاسبرین  (Jászberény)

مجارستـان

۹ آذر ۱۳۸۶

نزوی  (Nizwa)

عمـان

۱۹ آبـان ۱۳۸۷

یئوسو (Yeosu)

کره جنـوبی

۱ آبان ۱۳۹۲

اورومچی  (urumqi)

چـین

۳ مرداد ۱۳۹۴