خدمات شهری و محیط زیست

محل ایستگاه های ثابت بازیافت

۱ـ آزادشهر فلکه دوم جنب بوستان آزادشهر
۲ـ آزادشهر فلکه پنجم
۳ـ میدان امام علی(ع) روبروی مجتمع امام علی
۴ـ بلوار فرودگاه اسکان کویر روبروی درمانگاه
۵ـ خیابان مقداد کوچه بنفشه جنب فضای سبز
۶ـ بلوار مطهری نرسیده به پارک غدیر جنب پارک اطهر
۷ـ بلوار صابر یزدی جنب پارک شهداء
۸ـ مهرآوران بلوار شهیدان انتظاری روبروی مجتمع گلستان
۹ـ بلوار دانشگاه پارک پهلوان یزدی
۱۰ـ امامشهر بلوار امام حسین پارک اصلانی