تماس با شهردار

پیشنهادات
پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نام و نام خانوادگی
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
شماره تماس
نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Text to Identify

تلفن مستقیم: 37252010  - 035 ||   7- 37252002 - 035

دورنما: 37252166  - 035

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد

تلفن : 37262190 -   035        دورنما: 37249954 - 035       پست الکترونیکی: yazd@yazd.ir

 

آدرس:

یزد ـ میدان آزادی ـ ابتدای خیابان شهید مطهری ـ شهرداری یزد

 

کد پستی: 8917698639