تاریخچه شهرداری یزد

Responsive Image
شهرداري يزد
     شهرداري يزد در حال حاضر داراي درجه ۱۱ مي باشد و با حدود ۹۹ كيلومتر مربع محدوده خدماتي ونظارتي با همكاري چهار منطقه، يك ناحيه ویژه تاریخی و ۱۰ سازمان فعاليت مي نمايد. اين شهرداري ۵۶۷ نفر پرسنل دارد كه از اين تعداد، ۲۱۵ نفر كارمند و ۲۳۰ نفر كارگر هستند .همچنين ۳۶ نفر از بخش خصوصي در قسمتهاي اداري و خدماتي شهرداري مشغول بكار مي باشند.
     اميد آنكه با فعاليت دلسوزانه مسئولان ومشاركت شهروندان در تصميم گيري، برنامه ريزي واجراي طرحهاي مختلف در سطح شهر، يزد را كه اولين شهر خشت خام ودومين شهر تاريخي جهان است به يكي از زيباترين وپيشرفته ترين شهرها تبديل گردد.
 
تاريخچه شهرداري در يزد
 
اداره شهر يزد از سال ۱۳۱۰ به بلدّيه واگذار كه ارمغان ناصرالدين شاه قاجار از فرنگ به ايران بوده و پايه گذار آن سيدضياء الدين طباطبايي وزير احمد شاه بوده است در قسمت حكومتي آنروز يعني استانداري قديم در خيابان استانداري كه نام ديگر آن قلعه بوده شروع به فعاليت مي كند سپس به ترتيب به مكانهاي ديگر ، طبقه اوّل مسافرخانه اطمينان واقع در خيابان امام خميني و مجدداً به حكومتي يا قلعه انتقال يافته است سپس به مكانهاي ذيل تغيير مكان داده است:
-  ساختمان سپاه دانش واقع در ميدان شهيد بهشتي جنب پاساژ فكري.
-  ساختمان سينما ايران.
-  منزل حاجي ميرزا خالق (معروف به ميرزا علي محمد حسيني)روبروي اورژانس قبلي.
-  و آخرين مكان، شهرداري مركز واقع درميدان آزادي نقل مكان مي نمايد.
 
 
شهرداران يزد از بدو تشكيل شهرداري تا كنون
اولين شهردار نور ۲- آقاي فتّاحي ۳- حسین بیگلربیگی ۴- علی اکبر طهماسبی ۵- عباس صدر ۶- سید حسن مصطفوي نائيني ۷- سيدعلي افصح زاده ۸- صفوت ۹- غفار وزیری ۱۰- صادق نواب ۱۱- نوائي (کفیل) ۱۲-دهقان ۱۳- ممنون ۱۴- مرندي ۱۵- جعفر زاده ۱۶- عون جزايري ۱۷- علی عسکر عسكري كامران ۱۸- رضا سخندان ۱۹- حسن حق شناس ۲۰- مهندس پيماني پور ۲۱- سرهنگ صادق توفيق ۲۲- سيدابوالقاسم فاضلي ۲۳- ملك منصور خواجه نوري ۲۴- مجيد آقايان ۲۵- سيدحسن شريعتي ۲۶- مهندس سید علی اکبر مؤيد علائي ۲۷- سید زین العابدین واردي ۲۸- علی صادقيان ۲۹- تقی آقاشاهی ۳۰-آقاي اسكندر اصلاني (آقاي اصلاني بعد از انقلاب يعني تا سال ۱۳۶۴ شهردار بوده است).
شهرداران بعد از انقلاب:
۳۰- آقاي اسكندر اصلاني ۳۱- محمدعلي وحدتي  ۳۲- علي اكبر فرشي ۳۳- محمد حسن خورشيد نام ۳۴- سيدحسين اعلائي ۳۵- محمد مهدي شرافت ۳۶- سيدعلي اكبر آرامون ۳۷- مرتضي شايق ۳۸- سيدعلي اكبر ميروكيلي ۳۹- محمدرضا عظیمی زاده
- ميانگين طول خدمت آنها ۲ سال وطولاني ترين عمر شهرداران بترتيب كار اسكندر اصلاني ۸ سال وآقاي مهندس محمد علي وحدتي ۷ سال و كمترين آنها صفوت.از اين افراد، ۱۶ نفر آنها يزدي بوده اند.
 
تعدادپرسنل از بدو تشكيل شهرداري (يعني در سال ۱۳۱۰)
تعداد كارمندان ۳ نفر ويكنفر بازرس و۳ نفر پيش خدمت كه دو نفر از آنها از اصفهان بودند وتعداد رفتگران ۲۰ نفر كه مجموعه پرسنل شهرداري را تشكيل ميدادند از تعداد ۴ نفر كارمند دو نفر از فرمانداري جذب شهرداري شده بودند.
 
عملكرد شهرداري از بدو تأسيس
فعاليت شهرداري در تعيين نرخ و خدمات شهري بوده كه بوسيله دو گاري و دو عدد اسب نسبت به تنظيف شهر اقدام ميشده است. تعدادي سقّا كه آب را از آب حوض منازل اشخاص و يا از چاه چهل گز و در اوخر بوسيله حوضچه هايي كه نسبت به ساخت آن اقدام و آب آنرا از چشمه تغذيه مينمودند كوچه هاي اصلي شهر را آب پاشي مي كردند و اين كار تا سال ۱۳۲۳ ادامه داشته است.
 
روشنايي شهر
 از سال ۱۳۱۷ لغايت ۱۳۳۲ جهت روشنايي كوچه ها فانوس نفتي برسرگذرگاهها نصب بوده است.
 
بودجه شهرداري
بودجه شهرداري در درجة اوّل از طريق فرمانداري تنظيم ميشده سپس با تشكيل اولين شوراي شهر كه در سال ۱۳۱۷ بود توسط شورا تهيه و تنظيم مي گرديد.
اعضاء انجمن شهر اوليه به ترتيب عبارتند از:
۱-ابوالحسن مشروطه ۲- ناظم التجّار ۳- محمود آقا عسكري ۴- ملك التّجاره ۵- شيخ مهدي طاهري ۶- سهراب كيانيان (زرتشتي) ۷- سيدجليل جليلي ۸- سيدعباس فاضلي كه بعلت عدم شركت فاضلي ديري نپائيد كه انجمن شهر منحل و در سال ۱۳۲۰ مجدداً تشكيل شد.
 
روش اعلام تعيين نرخ در سطح شهر توسط شهرداري
جهت اعلام تعيين نرخ، يكنفر بنام جوان سقّا كه جنب مسجد ملا اسماعيل احتمالاً مغازه اي داشته و داراي صداي رسا بوده بصورت افتخاري نرخ ها رادربازار اعلام مي نموده است.