یکصد و پنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در شهر یزد

 

عزیزی، شهردار یزد از تمرکز شهرداران کلانشهرها بر تدوین لایحه درآمد پایدار در مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران خبر داد.