ابوالقاسم محی الدینی
شهردار یزد

مدرک کارشناسی ارشد عمران، گرایش مدیریت ساخت و پروژه

متولد ۱۳۵۷/۱۰/۲۱

 

 شهرداری‌ها:
- شهردار تفت از سال ۸۶ تا ۹۱
- مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد
- رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد
- مدیر دفتر سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری یزد

 استانداری یزد:
- سرپرست معاونت مالی اداره کل اداری مالی استانداری
- مسئول پیگیری ویژه استاندار اسبق یزد

 سایر مدیریت‌ها:
- مدیر اجرائی و عامل ذیحساب نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد
- مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری استان یزد
- مدیر طرح‌های عمرانی دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد
- مدیرعامل بنیاد زائر امام رضا(ع) استان یزد
- مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت انبوه گستر یزد (وابسته به جهادنصر)

 عضویت‌ها:
- عضو کمیته برون‌سپاری شهرداری‌های استان یزد
- عضو هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداری‌های استان یزد
- عضو اصلی اتاق فکر توسعه سرمایه‌گذاری در شهرداری‌های استان یزد
- نماینده شهرداران استان در کارگروه تخصصی زیربنائی و شهرسازی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان
- عضو هیات منصفه مطبوعات استان یزد
- عضو هیات مدیره شرکت جهاد نصر یزد
- عضو هیات مدیره شرکت مسکن‌سازان استان یزد