سامانه شهروند سپاری


شهرداری یزد در راستای بهبود و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان، اقدام به ایجاد درگاه الکترونیکی «میزخدمت الکترونیکی» با عنوان «esup.yazd.ir»  برای ارایه خدمات مورد نیاز به صورت الکترونیکی نموده است.
در این درگاه، خدمات مورد نیاز به صورتی ساده و مرحله به مرحله به همراه راهنمایی‌های مورد نیاز طراحی و پیاده‌سازی می‌گردد. «میزخدمت الکترونیکی» به شهروندان کمک می‌کند تا به شکلی آسان، خدمات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​​​
سامانه شهروند سپاری