سامانه مدیریت مصوبات شورای اسلامی شهر


سامانه آنلاین مدیریت مصوبات شورای اسلامی شهر به دبیرخانه شورا کمک می نماید تا کلیه مراحل بررسی و تصویب لوایح و طرح ها را بر اساس قانون شوراها در شورای اسلامی شهر بصورت آنلاین و با بهره وری بالا پیاده سازی نماید.​​​​​​​
​​​​​​​امکانات سامانه:

 • مدیریت و اطلاع رسانی جلسات و کمیسونها

 • مدیریت طرح ها و لایحه ها

 • مدیریت و سازماندهی مصوبات

 • مدیریت طبقه بندی و آرشیو مدارک و اسناد

 • مدیریت عملکرد کمیسیون های تخصصی

 • نظارت گام به گام بر پیش روی لایحه ها

 • امکان تعیین زمان و آلارم یادآوری

 • امکان تعریف دوره های شورای شهر

 • انتشار مصوبات به صورت آنلاین جهت اطلاع رسانی

 • بانک مصوبات

 • بانک قوانین

 • مدیریت صحن جلسات ​​​​​​​

​​​​​​​
سامانه مدیریت مصوبات شورای اسلامی شهر