گزارش تصویری کاشت نهال توسط شهردار شهر جهانی یزد به مناسبت روز درختکاری و به یاد شهیدان پارسائیان در پارک شهدای عیش آباد

.