گزارش تصویری تجلیل شهردار شهر میراث جهانی از تیم ورزشی مقاومت گلساپوش یزد

.