گزارش تصویری بازدید شهردار یزد از مسیر کوچه توران واقع در بلوار استقلال

جمال الدین عزیزی در پی درخواست جمعی از اهالی کوچه توران که در طرح اجرایی خیابان 24 متری قرار گرفته، از این کوچه بازدید نمود.

در این بازدید مدیر منطقه یک شهرداری نیز جمال الدین عزیزی را همراهی می کرد.