161

ویدئو ـ آزمون گرم خط ۳۰۰ تنی کار خانه پردازش پسماند خانگی شهر یزد با موفقیت انجام شد

 

 

 

 

آزمون گرم خط ۳۰۰ تنی کار خانه پردازش پسماند خانگی شهر یزد با موفقیت انجام شد.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد گفت: با انجام آزمون گرم خط ۳۰۰ تنی کار خانه پردازش پسماند خانگی، زمینه بهره برداری از این کارخانه در کوتاه‌ترین زمان فراهم می‌شود.


رحیمدل افزود: ظرفیت این خط ۳۰۰ تن پسماند در روز است که می‌تواند کار تفکیک و تبدیل زباله به کمپوست تمامی پسماند‌های تولیدی شهر یزد و شهر‌های اقماری آن را انجام دهد.


رییس کمیسیون محیط زیست شورای شهر یزد هم گفت: اجرای این طرح که کار ساخت آن از دوره پنجم شورای شهر یزد صورت گرفت ۲۰ میلیارد تومان هزینه در برداشته است.


ابوترابی افزود: افتتاح این کارخانه گام بزرگی برای داشتن محیط زیستی سالم را فراهم می‌کند و از حواشی پیرامون آن می‌کاهد.