ویدئو ــ مسجد جامع یزد و دوربین مسافران نوروزی

 

 

 

مسجد جامع  یزد و دوربین مسافران نوروزی در شهر میراث جهانی یزد در نوروز 1401

بالاخره پس از دو سال شرایط کرونایی دروازه های شهر تاریخی یزد به روی مسافران نوروزی باز شد تا روحی تازه به کالبد اولین شهر خشت خام جهان دمیده شود.