ویدئو ــ بازدید میدانی شهردار یزد از آمادگی شهر برای استقبال از مهمانان نوروزی

 

 

 

 

روز جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰، شهردار یزد، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین شهردار، روسای سازمان ها و مدیران مناطق و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد از ورودی های شهر یزد، محل راهنمایی مسافران نوروزی در پارک طبیعت، بازدید ورودی شهر یزد از طرف میدان دروازه قرآن، میدان راه آهن و بافت تاریخی کردند و بر نظافت بافت و همچنین روشنایی معابر و کیفیت نورپردازی کوچه ها و اماکن تاریخی تاکید کردند.

بازدید از پارک بزرگ شهر (که یکی از محل های اسکان هست) و همچنین رنگ آمیزی، گلکاری، استقرار نیروهای خدمات شهری و انتظامات در محل های اسکان از جمله موارد بازدید مدیران شهرداری یزد بوروز جمعه ۲۶ اسفند ۱۴۰۰، شهردار یزد، اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین شهردار، روسای سازمان ها و مدیران مناطق و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد از ورودی های شهر یزد، محل راهنمایی مسافران نوروزی در پارک طبیعت، بازدید ورودی شهر یزد از طرف میدان دروازه قرآن، میدان راه آهن و بافت تاریخی کردند و بر نظافت بافت و همچنین روشنایی معابر و کیفیت نورپردازی کوچه ها و اماکن تاریخی تاکید کردند.


بازدید از پارک بزرگ شهر (که یکی از محل های اسکان هست) و همچنین رنگ آمیزی، گلکاری، استقرار نیروهای خدمات شهری و انتظامات در محل های اسکان از جمله موارد بازدید مدیران شهرداری یزد بود.