ویدئو ــ اتوبوس خبر به ایستگاه منطقه سه شهرداری رسید

 

 

 

اتوبوس خبر به ایستگاه منطقه سه شهرداری رسید.

منبع: خبرگزاری فارس در استان یزد