مرمت و بهسازی پل هفده شهریور

مرمت و بهسازی پل هفده شهریور با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و یکصد میلیون تومان در دستور کار شهرداری یزد قرار گرفته است.