ضدعفونی کردن تاکسی‌های شهری برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

از رانندگان تاکسی‌های شهری درخواست می‌شود برای حفظ سلامت خود و مسافران و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، به‌طور مستمر محل‌هایی از خودرو که در تماس مداوم با مسافران است و احتمال آلودگی در آن محل‌ها زیاد است، ضدعفونی کنند.