30

ضدعفونی معابر و مراکز پُرتردد شهری توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد

سیدمحمد میرجلیلی؛ رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد درباره نحوه ضدعفونی کردن معابر و مراکز پرتردد سطح شهر توسط این سازمان توضیحاتی ارائه می‌دهد.