رونمایی از تجهیزات آتش‌نشانی و پدافندی CBRN

 طی مراسمی و با حضور شهردار شهر جهانی یزد از تجهیزات آتش نشانی و پدافندی CBRN رونمایی شد

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.