تکمیل آزادسازی میدان شهدای محراب

توضیحات تکمیلی سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه دو شهرداری یزد درخصوص تکمیل آزادسازی میدان شهدای محراب یزد با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد ریال