تمهیدات شهرداری یزد برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

مهدی فعالی؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد گفت:

گندزدایی و ضدعفونی وسایل حمل‌ونقل عمومی شهری، پارک‌ها، سرویس‌های بهداشتی و وسایل در دسترس عموم شهروندان به طور مستمر توسط شهرداری یزد انجام می‌شود.