بازدید شهردار از کوی توحید

در راستای نهضت پاسخگویی و دیدارهای چهره به چهره مسئولین با شهروندان محترم، جمال‌الدین عزیزی، شهردار یزد در جریان بازدید از کوی توحید واقع در منطقه دو شهرداری یزد به بررسی مشکلات و مطالبات ساکنین محل پرداخت. 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.