اقدامات پیشگیرانه شهرداری یزد برای مقابله با ویروس کرونا

#خبر-صدا-و-سیما

مهدی فعالی؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد درباره اقدامات پیشگیرانه شهرداری یزد برای مقابله با ویروس کرونا توضیحاتی ارائه می‌دهد.