آغاز عملیات عمرانی ساخت اولین مرکز مقابله با بحران‌های زیستی در کشور

آغاز عملیات عمرانی ساخت اولین مرکز مقابله با بحران‌های زیستی در کشور با همت شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد جنب اورژانس بیمارستان شهید صدوقی(ره)