آزادسازی 2500مترمربع از املاک در مسیر میدان ابوذر

سید ابوالفضل کشفی؛ مدیر منطقه دو شهرداری یزد: 

در راستای روان‌سازی ترافیک شهری و ساماندهی یکی از مبادی ورودی شهر یزد، 2500مترمربع از املاک در مسیر میدان ابوذر تا میدان شهدای محراب با هزینه‌ای بالغ بر 330میلیارد ریال آزادسازی شد.