رسم همسایگی ــ استفاده از آسانسور برای اسباب کشی ممنوع

 

 

 

 

آقای آرامش

فرهنگ آپارتمان نشینی

قسمت نهم: استفاده از آسانسور برای اسباب کشی ممنوع

تهیه و تولید: ستاد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد