حضور فعال سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته  تهران 9 الی 12 بهمن 1400