هیئت مدیره

ابوالقاسم محی الدینی
شهردار یزد

رییس

مصطفی زارع زاده
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد
دبیر
سعید عبداللهی
مشاور حوزه سامان خانواده

عضو

بی بی فاطمه حقیرالسادات
نقش سازمانی
نماینده شورای شهر در سازمان
حجت الاسلام سیدمحمدناصرحیدری
نقش سازمانی
نماینده شورای شهر در سازمان