شورای سازمان

ابوالقاسم محی الدینی
شهرداریزد
حجت الاسلام سید محمد ناصرحیدری
نایب رییس شورای اسلامی شهر
مصطفی زارع زاده
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد
محسن حاجی سعید 
رئیس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری ایران
عباسعلی میرحسینی
مربی سابق تیم ملی والیبال و مدیر عامل فعلی تیم والیبال شهداب یزد
دکتر بابک صابری
نویسنده و مترجم کتاب های کودک و نوجوان