آرم سازمان

شهر یزد دارای ظرفیت و پتانسیل ابنیه تاریخی غنی است. از آن دید که یک سازمان با عمده فعالیت فرهنگی میتواند هویت خوبی در این راستا داشته باشد بر آن شدیم تا از پتانسیل ابنیه تاریخی شهر جهانی یزد استفاده کنیم. پس از بررسی های بسیار ، مسجد جامع یزد را که  از لحاظ خاص بودن و اصالت هنر به حق جزء بهترین ها میباشد انتخاب نمودیم. در مسجد اصلی، یک گنبد دو پوسته خاصی بناست که نقوش خیره کننده و پیوسته  آن در مرکز از ۱۲ خوشه در هم آمیخته شده و بقیه نقوش در امتداد این شمسه قرار دارد استفاده نموده  و بعد از ساده و آماده سازی بـرای یـک هـویت خــوب در کـار قـرار دهیم.
زیر نوشته سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد نیز  بدلیل حفظ نمودن اصالت و برتری این نقوش در یک جای خاص توسط برتـرین خـوشنویـس جهـان اسـلام: استـاد مــحمــود رهـبــران تحریر گردیده است. برای قرار گیری در هویت سازمانی نیاز به دو رنگ هست: که رنگهای انتخاب شده یکی فرهنگ و مذهب یزد را  و دیگری مکان جغرافیایی و کویری بودن یزد را به رخ خواهد کشید.