معرفی سازمان

اهم وظایف و ماموریت های سازمان در چهارچوب وظایف قانونی شهرداری:
​​​​​​​
 1. مدیریت تهیه واجرای طرح ایمنی شهر در برابر حریق با بهره گیری از تکنولوژی های بروز و کارآمد و دستیابی به استانداردهای ذیربط در شهر در چهارچوب برنامه راهبردی-عملیاتی توسعه شهر و شهرداری
 2. برنامه ریزی و اقدام برای پیشگیری، مقابله و کنترل آتش سوزی، امداد و نجات و کاهش اثرات ناشی از آن
 3. نظارت بر ایمنی کلیه اماکن، ساختمان ها و مستحدثات در برابر حریق در کلیه مراحل ساخت و بهره بردارب و ارسال گزارش های کارگاه های نا ایمن به ادارات کار و تجهیزات، تاسیسات و اماکن ناایمن تحت مالکیت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوری به دستگاه های یادشده و انجام اقدامات لازم برای ایمن سازی آن ها
 4. مدیریت تهیه و اجرای برنامه های آموزشی برای شهروندان در امور مرتبط با وظایف و ماموریت های سازمان.
 5. مدیریت ایجاد سامانه اطلاعات، مستندسازی، پایش و ارزیابی حوادث و حریق، توان عملیاتی، خطرپذیری شهر در برابر حریق و حوادث
 6. پایش مستمر میزان آمادگی کارکنان سازمان و کمک به حفظ و افزایش توان، مهارت ها و دانش آنان از طریق برگزاری آزمون های دوره ای آمادگی جسمانی، مسابقات ورزشی، آزمایش های پزشکی و دوره های آموزشی-مهارتی و تخصصی متناسب با ویژگی های محلی و شرایط محیطی.
 7. مدیریت تهیه واجرای الگوهای مشارکت شهروندان از قبیل دانش آموزان، دانشجویان، کارکنان دستگاه های اجرایی و بازاریان برای بهبود وضعیت ایمنی شهرها در برابر حریق و حوادث با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر.
 8. استقرار طرح سلسله مراتب فرماندهی آتش نشانی شامل البسه و درجات آتش نشانی
 9. مدیریت تهیه واجرای طرح های موضعی جهت ارتقاء ایمنی بافت های ناکارآمد، تاریخی، بازار و نظایر آن.
 10. شناسایی و استفاده از ماشین آلات، تجهیزات و نیروی انسانی فعال در شهر با هماهنگی مدیریت بحران شهراستان و استان
 11. فراهم نمودن فضای لازم جهت استقرار اورژانس در ایستگاه های آتش نشانی برای ارائه خدمات به آسیب دیدگان ناشی از حریق و حوادث.
 12.  نظارت بر رعایت دستورالعمل های ایمنی ساخت، نگهداری و بهره برداری سامانه های حمل ونقل ریلی و انجام مانورهای مشترک جهت آمادگی اطفاء حریق و امداد و نجات.
 13.  مدیریت توسعه و استفاده از ظرفیت واقفین، خیرین، سازمان های مردم نهاد (سمن ها)، تشکل های تخصصی و حرفه ای، شرکت های تعاونی و خصوصی در امور مرتبط با وظایف و ماموریت های سازمان.
 14. بررسی و پیشنهاد نرخ بهای تمام شده خدمات ایمنی و آتش نشانی و اخذ آن با استفاده از فناوری های نوین و هزینه کرد در حوزه ایمنی و آتش نشانی.
 15. ارائه خدمات و مشاوره تخصصی به سایر شهرداری ها، دهیاری ها، شهروندان، ارگان ها، سازمان ها، نهادها، نیروی انتظامی و نظامی در خصوص امور آتش نشانی و خدمات ایمنی با اخذ بهای تمام شده.
 16. بررسی، تشخیص صلاحیت فنی و تخصصی و سازماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه آتش نشانی و خدمات ایمنی و نظارت بر عملکرد آن ها با هماهنگی اتحادیه ذیربط.