اعضای هيات رئيسه شورای اسلامی شهر یزد

عزیز اله سیفی
رئیس شورا
حجت الاسلام حیدری
 نایب رئیس
فاطمه زارع
منشی اول
مجید تجملیان
منشی دوم
محمدعلی اعتباری
مسئول مالی