تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401

 به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ندوشن؛ در اجراي تبصره يك ماده پنجاه قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بدينوسيله تعرفه مصوب عوارض وبهاي خدمات سال 1401 اين شهرداري كه در تاريخ 1400/11/1 به تصويب شوراي اسلامي شهر ندوشن رسيده را جهت اطلاع عموم همشهريان گرامي منتشر مي نمايد.

 به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ندوشن؛ در اجراي تبصره يك ماده پنجاه قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بدينوسيله تعرفه مصوب عوارض وبهاي خدمات سال 1401 اين شهرداري كه در تاريخ 1400/11/1 به تصويب شوراي اسلامي شهر ندوشن رسيده را جهت اطلاع عموم همشهريان گرامي منتشر مي نمايد.

 

بديهي است كليه مفاد در رديف هاي اين تعرفه از ابتداي سال مذكور ملاك عمل شهرداري در محاسبات و مطالبات خواهد بود.

  

توجه: تعرفه به صورت پی دی اف PDF می باشد.

( بر روی تصویر زیر کلیک کنید )