عوارض سالیانه خودرو

مراحل استعلام و قیمت عوارض سالیانه خودرو

 

 

 

ورود به سایت شهرداری ندوشن    https://nodooshan.ir

1 - انتخاب گزینه تعرفه عوارض و بهای خدمات

2 - انتخاب گزینه عوارض سالیانه خودرو

3 - انتخاب استان یزد

4 - انتخاب کاربر میهمان

5 - ورود

6 - محاسبه سر انگشتی (اعلام قیمت عوارض)