تماس با ما

کد شهرستان : 035
تلفن شهرداری : 32722223-7
مستقیم روابط عمومی : 32720290

فکس : 32723564


آدرس : اشکذر- خیابان امام خمینی (ره)- نرسیده به میدان بسیج