گزارش تصویری مراسم جشن درختکاری در منطقه سه شهرداری یزد