کارگاه آموزشی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر برگزار شد

کارگاه آموزشی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر برگزار شد

اولین کارگاه آموزشی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر در دو بخش در سالن همایش باقرالعلوم یزد برگزار شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – اولین کارگاه آموزشی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر که در دو بخش، توسط آقایان صحرایی و خلیلی برگزار شد، در کارگاه نوبت اول، آقای صحرایی به توضیح طرح شکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، اهداف طرح، مزایای عضویت در شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر، برنامه ریزی مشارکتی، مفهوم، مزایا، دشواری ها، گروه های مشارکت کننده در برنامه ریزی مشارکتی و مراحل حل مسئله یا تدوین برنامه مشارکتی توضیح داد و شرکت کنندگان در این کارگاه به  صورت گروهی به ارائه نظرات خود پرداختند.

همچنین در کارگاه نوبت دوم، دکترخلیلی به ارائه توضیحاتی در خصوص حل مسئله و برنامه ریزی مشارکتی در عمل، معرفی موضوعات و شهرهای پیشنهادی استان یزد، تدوین برنامه برای شهرها شامل چشم انداز، اهدف، اسراتژی ها، برنامه های اقدام، ویژگی های عمومی برنامه شهرهای خلاق و کارگاه تدوین مشارکتی راهبردها و برنامه اقدام برای شهرها صحبت کرد و شرکت کنندگان به تحلیل مباحث مطرح شده و ارائه نظرات خود پرداختند.

اولین دوره کارگاه آموزشی شبکه شهرهای خلاق فرهنگ و هنر به همت شهرداری یزد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با حضور رؤسا و کارشناسان ادارات و برخی رؤسای انجمن های فرهنگی و هنری در سالن همایش باقرالعلوم یزد برگزار شد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.