وزير كشور حكم شهردار يزد را امضاء كرد

وزير كشور حكم شهردار يزد را امضاء كرد
 
وزير كشور در پي پيشنهاد شوراي اسلامي شهر يزد ،با صدور حكمي شهردار جديد اين شهر را منصوب كرد.
      به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداری یزد به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور،دكتر عبدالرضا رحماني فضلي در حكمي با تاييد پيشنهاد شوراي اسلامي شهر يزد و در اجراي تبصره 3 ذيل بند 1 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران،محمدرضا عظيمي زاده را به سمت شهردار يزد منصوب كرد.
     وزير كشور در اين حکم ابرازاميدواري نموده است كه با استعانت از پروردگار يكتا و با در نظر گرفتن عدالت در رسيدگيبه مناطق،مراقبت در انضباط مالي ، مطالعه و بهره گيري از همه ظرفيت ها و كوشش درايجاد محيط سالم شهري،نيل به اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي و منوياتو مطالبات مقام معظم رهبري " مدظله العالي " و سياست هاي دولت تدبير و اميد ميسرگردد.
     مهندس خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور و رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در ديدار با عظيمي زاده ضمن اعطاي حكم وزير كشور در زمينه انتصاب وي به سمت شهردار يزد براي وي در زمينه خدمت رساني مطلوب به شهروندان و ارتقاي شاخص هاي شهري اين شهر آرزوي موفقيت نمود و در خصوص مسائل مختلف مرتبط با اين شهرداري و توسعه مديريت شهري در اين شهر تبادل نظر صورت گرفت.
 
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :