نشست بررسی خطوط اتوبوس درونشهری و برونشهری مهریز

نشست بررسی خطوط اتوبوس درونشهری و برونشهری مهریز

نشست یررسی خطوط اتوبوسرانی درون و برونشهری شهرستان مهریز به منظور رفع مشکلات جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، نشست بررسی خطوط اتوبوسرانی درون و برونشهری شهرستان مهریز روز شنبه بیست و هشتم اردیبهشت با حضور رئیس و معاونین سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد، شهردار، رئیس و اعضای شورای شهر مهریز و به منظور رفع مشکلات جاری این مسیر برگزار شد.

در این نشست که در دفتر آخوندی شهردار مهریز برگزار شد، اعضاء در خصوص بررسی مسایل و مشکلات ناوگان اتوبوسرانی در این مسیر به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ناوگان اتوبوسرانی شهرستان مهریز تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد است.

آدرس کوتاه :