فراخوان المان ميدان معلم

فراخوان المان ميدان معلم

 

مديريت زيباسازي شهرداري يزد در نظر دارد به منظورارتقا كيفيت بصري محيط­هاي شهري و نشاط مردمي اقدام به طراحي و اجرا ي المان ميدان معلم با شرايط زير بنمايد:
الف ) مباني نظري طرح :
§         توجه به زمينه تاريخي ، فرهنگي ، هنري يزد 
§         توجه به نقش مسيرهاي منتهي به ميدان در ساختار شهري(قرارگيري بلوار شهيد پاكنژاد در مسير رينگ ترافيكي)
§         توجه به سكانس هاي بصري در ديد هاي به ميدان
§         توجه به محل اجراي طرح
§         مشخص كردن مصالح
ب) به طرح هاي برگزيده جوايزي اهدا مي گردد.
ج) ارائه اثار در قالب ماكت به مقياس 50/1 و پرسپكتيوهاي ديد ناظر در مسير مي باشد.
د) آثار ارسالي بايد تا پايان وقت اداري مورخ91/09/20 به دبيرخانه شهرداري يزد واقع در ميدان آزادي  ارسال و يا حضوري در قبال اخذ رسيد تحويل گردد.
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.