صدور احکام جدید از سوی شهردار یزد

صدور احکام جدید از سوی شهردار یزد
 
شهردار یزد پس از تکیه مجدد بر مسند شهرداری طی احکام جداگانه ای مهندس محمدعلی رحمت آبادی را به سمت مدیر منطقه دو شهرداری، مهندس محمدرضا شفیعی را به عنوان مدیر حوزه شهردار و مهندس علیرضا مشایخی را به سمت هماهنگی امور دفاتر کارگزاری شهرداری منصوب کرد.
      به گزارش روابط عمومي و امور بین الملل شهرداری یزد مهندس محمدرضا عظیمی زاده پس از دریافت حکم از وزارت کشور و تکیه مجدد بر مسند شهرداری یزد طی حکمی مهندس محمد علی رحمت آبادی را به سمت مدیر منطقه دو شهرداری منصوب کرد.
وی در این حکم اظهار امیدواری نموده است که در راستای تدوین برنامه های اصولی و اساسی در حیطه مسئولیت محوله و ارائه خدمات هر چه بیشتر به شهر و شهروندان ، شاهد تحولی چشمگیر در عمران و آبادانی شهر به ویژه منطقه دو باشیم.
در این راستا همچنین شهردار یزد طی حکمی آقای مهندس محمدرضا شفیعی را با حفظ پست سازمانی به سمت مدیر حوزه شهردار منصوب کرد.
 شهردار یزد در این حکم خواستار انجام وظایف حوزه شهردار، پاسخگویی به امور مراجعین و همکاران و هماهنگی اقدامات بین مدیران ادارات داخلی شهرداری در جهت تحقق اهداف و برنامه های شهرداری شده است.
همچنین شهردار یزد طی حکمی آقای مهندس علیرضا مشایخی را با حفظ پست سازمانی به عنوان مسئول هماهنگی امور دفاتر کارگزاری شهرداری منصوب کرد تا در حوزه معاونت شهرسازی و معماری نسبت به انجام امور محوله اقدام نماید.
مهندس عظیمی زاده در این حکم بر ایجاد تعامل و هماهنگی بین وظایف مناطق سه گانه شهرداری با دفاتر کارگزاری تأکید کرده و اظهار امیدواری نموده که شاهد تحول اساسی و بنیادی در امور شهرسازی و به ویژه تسریع در امور مراجعین باشیم.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.