صدور ابلاغ های جدید از سوی شهردار یزد

صدور ابلاغ های جدید از سوی شهردار یزد

محمد جواد عاشق طوس از سوی شهردار یزد به عنوان مدیر حوزه مشاورین راهبردی و مسئول هماهنگی حوزه شهردار منصوب شد.
   به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری یزد در راستای ساماندهی حوزه مشاورین راهبردی به عنوان زیرمجموعه حوزه شهردار و ایجاد هماهنگی در حوزه و همچنین تقویت تعامل بین مشاورین به منظور بهره گیری از تخصص و توانمندی آنها در جهت تحقق اهداف شهرداری، محمدرضا عظیمی زاده با صدور ابلاغی، محمد جواد عاشق طوس را با حفظ مسئولیت فعلی به سمت مدیر حوزه مشاورین راهبردی و مسئول هماهنگی حوزه شهردار منصوب کرد.
خاطرنشان می شود عاشق طوس که در حال حاضر دانشجوی دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی می باشد، پیش از این در سمت کارشناس حوزه شهردار مشغول به فعالیت بوده است.
علاوه بر این به دنبال تشکیل ناحیه آزادشهر و در راستای تأمین نیروی آن، شهردار یزد با صدور ابلاغی مهدی عربی رابه عنوان مسئول امور اداری ناحیه مذکور منصوب کرد.

 

 

آدرس کوتاه :