شستشوی میدان و تقاطع مهدیه

گزارش تصویری

آدرس کوتاه :