رونمایی نمادیادبود میدان نماز

رونمایی نمادیادبود میدان نماز

به گزارش روابط عمومی واموربین الملل شهرداری یزد درپایان روز اول همایش ملی توسعه وارتقاء مدیریت شهری از نمادیادبود میدان نماز یزد نیز رونمائی گردید.

این نماد بامشخصات دایره تحتانی به قطر 6 متر، ارتفاع کلی 16 متر وبااستفاده از مفاهیم نماز، پاکی وروشنی ازجنس فولاد ساخته شده است.

هزینه ساخت ونصب این نماددرحدودچهارصدوپنجاه میلیون ریال بوده است.

درمراسم رونمائی ازاین نمادیادبودجمع کثیری ازمردم منطقه ومهمانان همایش ملی توسعه وارتقاءمدیریت شهری،معاون امور عمرانی استانداری، اعضای شورای اسلامی شهر یزد، شهردار، مدیران عامل سازمانهاومناطق شهرداری وشماری ازمدیران وکارشناسان شهرداری حضور داشتند.

   

               
آدرس کوتاه :